Gleby ciężkie gliniaste — przygotowanie podłoża

Dla prawidłowego rozwoju roślin na glebach ciężkich należy poprawić ich strukturę jeszcze przed założeniem łąki.

Często w miejscu gdzie ma powstać łąka występuje ciężka gleba gliniasta, która może negatywnie wpływać na wzrost roślin. Problemem zazwyczaj nie jest brak składników pokarmowych w glebie, ale zbita struktura i nieprzepuszczalność co ogranicza prawidłowy wzrost systemu korzeniowego.

Gleby gliniaste w przypadku nadmiernych opadów lub podlewania mają tendencję do zalewania przez to, że są nieprzepuszczalne dla wody i nadmiernie zatrzymują wodę co może powodować gnicie korzeni roślin. W okresach posusznych natomiast stają się twarde, nieprzepuszczalne dla powietrza i pękają uszkadzając mechanicznie korzenie.

Jak poprawić strukturę gleby?

Teren należy oczyścić z chwastów i przekopać na głębokość 20 cm przy pomocy wideł lub glebogryzarki. Dla lepszego poznania właściwości chemicznych gleby można zakupić testy pH w sklepie ogrodniczym lub oddać glebę do najbliższej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej gdzie można zbadać również inne parametry. Jeżeli wartość pH będzie niższa niż 5,5, należy glebę odkwasić.

Sprawdź jak odkwasić glebę: https://lakikwietne.pl/odkwaszanie

Następnym zabiegiem będzie zwiększenie przepuszczalności podłoża przez dodanie mieszaniny piasku z nawozem organicznym (w stosunku 1:2). Warstwa przygotowanej mieszaniny powinna przykryć rodzime podłoże na grubość 7-10 cm. Jako nawóz organiczny można użyć obornika lub kompostu. Z tym że obornik lepiej zastosować na jesieni, ze względu na ryzyko poparzenia roślin, a kompost można używać przez cały rok. Jeżeli nie mamy dostępu do obornika i kompostu, można użyć granulowanych nawozów organicznych. Rodzime podłoże i mieszaninę piasku i nawozu mieszamy razem na głębokość 20 cm do uzyskania jednolitej struktury i koloru podłoża.

Teren pozostawić na 3-4 tygodnie aż zacznie się znów zielenić z nasion zgromadzonych w glebowym banku nasion.
Dokonać powtórnej płytkiej uprawy, po której bezpośrednio wysiewamy nasiona docelowej mieszanki np. tradycyjna polska, dzikie kwiaty, na miedze.

Na większych powierzchniach

Jeżeli nie mamy możliwości przygotować podłoża w sposób opisany powyżej ze względu na duży areał, wtedy po uprawie (pkt.1) teren należy obsiać mieszanką Pionierską w ilości 3 g/m2. W jej skład wchodzą gatunki motylkowe gromadzące azot i poprawiające strukturę gleby. Po osiągnięciu bujnego wzrostu, ale przed wydaniem nasion rośliny skosić a podłoże zglebogryzować razem z roślinami, co dostarcza glebie próchnicy.

Ze względu na to, że dla długotrwałej poprawy struktury gleby należałoby zabieg powtarzać w kolejnych latach. W przypadku trwałych łąk nie jest to możliwe, ze względu na to można zostawić część pokosu jako ściółka. Zabezpieczy w ten sposób glebę przed wysychaniem i dostarczy pożywienia dla organizmów glebowych w tym dżdżownic, które drążąc korytarze i przerabiając materię organiczną, będą dodatkowo rozluźniały podłoże.

Gleba gliniasta wymaga wcześniejszego przygotowania, by powstała na niej łąka kwietna.