Gleby piaszczyste i zakwaszone – przygotowanie podłoża

Często spotykamy się z pytaniem, jaką mieszankę stosować na gleby piaszczyste, gdzie wcześniej rósł las iglasty.

W Polsce jest sporo działek budowlanych na takim typie gleby, co wynika z ich małej przydatności do upraw rolniczych. Są to gleby mocno zakwaszone, co zmniejsza wchłanianie przez rośliny składników pokarmowych i brak w nich materii organicznej, przez co niewiele roślin chce na nich rosnąć. Są też bardzo przepuszczalne dla wody, co sprawia, że szybko przesychają. Na takim terenie trudno będzie uzyskać łąkę kwietną z wieloma atrakcyjnymi gatunkami roślin kwitnących, ale jeszcze trudniej będzie utrzymać trawnik. Z tym że nakłady na przygotowanie terenu pod łąkę będą o wiele mniejsze.

Jak to zrobić?

Jeśli teren jest piaszczysty, potrzebne będzie badanie pH gleby. Można zakupić testy pH w sklepie ogrodniczym lub oddać glebę do najbliższej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej gdzie można zbadać również inne parametry. Jeżeli wartość pH będzie niższa niż 5, należy glebę odkwasić.

Sprawdź jak odkwasić glebę: https://lakikwietne.pl/odkwaszanie

Do poprawienia struktury gleby i jej aktywności biologicznej należy wprowadzić składniki odżywcze w postaci nawozów organicznych lub warstwy kompostu (5 cm) wymieszanych z gliną. Wszystko wymieszać z rodzimym gruntem przy pomocy glebogryzarki.

Po uprawie teren należy obsiać mieszanką Pionierską w ilości 3 g/m². W jej skład wchodzą gatunki roślin rosnących przy niskim pH (nawet 5,3) oraz rośliny motylkowe gromadzące azot. Po osiągnięciu bujnego wzrostu, ale przed wydaniem nasion, podłoże zglebogryzować razem z rosnącymi roślinami. Ten punkt można pominąć, jeżeli nie mamy czasu, żeby zastosować przedplon w postaci mieszanki Pionierskiej.

Teren pozostawić na 3-4 tygodnie, aż zacznie się znów zielenić. Dokonać powtórnej płytkiej uprawy, po której bezpośrednio wysiewamy nasiona docelowej mieszanki np. Na suche tereny wieloletniej, Miejskiej antysmogowej bądź Kwietnej miedzy.

Jeżeli nie mamy możliwości przygotować podłoża w sposób opisany powyżej, można użyć mieszanki Na gleby piaszczyste lub zastosować jej połączenie z innymi mieszankami.

Gleby piaszczyste poleśne wymagają wcześniejszego przygotowania, by na takim terenie powstała łąka kwietna.