Łąka kwietna w Gdańsku 2022

Łąka kwietna w Gdańsku rozwija się pięknie. Miejsce bardzo przypadło mieszkańcom do gustu. Znajdujące się przy Muzeum II Wojny Światowej rośliny łąkowe wzbudzają zainteresowanie, pełniąc rolę edukacyjną. Łąki kwietne w przestrzeni miejskiej to bardzo ważne obszary. Rośliny mają duży wpływ na życie mieszkańców, wspierają bioróżnorodność oraz są karmnikiem i schronieniem dla dzikich zapylaczy. Tworzenie łąk to zadanie długoterminowe, wymagające cierpliwości. Warto jednak od początku mieć na uwadze nagrody, które otrzymamy w przyszłości.

Łąka kwietna w Gdańsku

Gdańsk udekorowany łąką kwietną

Mówiąc o łąkach kwietnych w miastach, nie możemy nie wymieniać roli jaką pełnią. Poprawa jakości powietrza, retencja wód opadowych, odporność na suszę, poprawa jakości powietrza, izolacja termiczna czy zmniejszenie hałasu potwierdzają, iż łąki mają ogromny wpływ na adaptację miejskich przestrzeni do zmian klimatu.

Nasz ekspert Karol Podyma. Podyma odwiedził łąkę, którą wysialiśmy pod koniec 2020 roku tuż obok Muzeum II Wojny Światowej. Choć początki nie były łatwe, to ze spokojem możemy powiedzieć, że udało się stworzyć piękne oraz pożyteczne miejsce.

Łąka kwietna w Gdańsku w 2022 roku

Jak podsumowuje realizację Karol:

Na początku sezonu w 2022 roku łąka z pewnością nie miała łatwo. Zmagaliśmy z się z suszą. Łąka znajduje się na bardzo przepuszczalnej, przekształconej glebie. Mieszankę wysialiśmy na jesieni 2020 roku. Są to gatunki wieloletnie. Ważnym elementem tej mieszanki był dodatek w postaci biało — czerwonego komponentu w kolorach flagi. To działanie się udało, ale rośliny przekwitły w lipcu. Podsumowując tamten sezon, można powiedzieć, że mieszkańcy bardzo pozytywnie przyjęli cały projekt. Jednak po skoszeniu terenu ten efekt wizualny był dużo mniej zadowalający, ale po krótkim czasie rośliny odbiły i znów można było cieszyć się łąkowym widokiem. W ramach naszych działań, które będziemy prowadzić w Gdańsku jeszcze w tym roku z pewnością powrócimy do łąki przy Muzeum. Zastanowimy się na działaniami, które należy podjąć, żeby łąka cieszyła mieszkańców.