Łąka zimą odpoczywa

Zima to czas, kiedy przyroda odpoczywa przed kolejnym sezonem wegetacyjnym. Dotyczy to tak roślin, jak zwierząt.

Łąki, podobnie jak ich mali mieszkańcy, na zimę zasypiają. Łany kwiatów są po sezonie wegetacyjnym koszone i nie różnią się na pierwszy rzut oka od zwykłych trawników. Koszenie łąk kwietnych w miastach zazwyczaj podyktowane jest względami estetycznymi, na wsi jest to niezbędne do otrzymania dopłat i pozyskania siana.

Można również zrezygnować z koszenia na jesieni i pozostawić rośliny na łące. Ich sztywne łodygi będą wspaniałym miejscem do zimowania dla owadów, a nasiona kwiatów zapewnią pożywienie ptakom zimującym w kraju.

Zaniechaną jesienią łąkę kosimy na wiosnę, zanim rośliny zaczną intensywny wzrost. Większość owadów opuści już zimowe schronienie, nasiona wysypią się do gleby, a skoszona wiosną łąka zacznie równomiernie odrastać.