Rośliny zielne, które oczyszczają powietrze

Zanieczyszczenia powietrza są jednym z największych problemów na świecie w ochronie środowiska i zdrowia ludzi.

Jednym z najgroźniejszych zanieczyszczeń powietrza są cząsteczki pyłu zawieszonego (tzw. mikropyły, ang. Particulate Matter — PM), które mogą być obecne w atmosferze nawet przez kilka tygodni po emisji. Wysokie stężenie mikropyłów wpływa niekorzystnie na zdrowie ludzi oraz ich samopoczucie. Mikropyły są uznawane przez Europejską Agencję Środowiska (EEA ang. European Environment Agency) jako drugi po paleniu tytoniu czynnik wywołujący raka płuc. Niestety Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mikropyłami krajów w Unii Europejskiej.

Rośliny w walce z pyłami

Dotychczas potwierdzono, że drzewa i krzewy efektywnie wychwytują mikropyły z powietrza. Niemniej do tej pory nie było badań naukowych dotyczących akumulacji mikropyłów przez łąki kwietne w miastach, które zyskują na popularności, wypierając tradycyjne, trudne i kosztowne w utrzymaniu trawniki. Ważną cechą łąk kwietnych jest fakt, że mogą być umiejscowione blisko ulic i/lub pomiędzy nimi, co w przypadku drzew i krzewów nie jest zawsze możliwe. Badania autorów, Przybysz i inni 2021, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie “Science of the Total Environment” są pierwszymi analizującymi akumulację mikropyłów przez jednoroczne i wieloletnie łąki kwietne w porównaniu do trawników.

Kwiaty, które oczyszczają powietrze

Autorzy odnotowali, że w przypadku jednorocznych gatunków roślin stosowanych na łąki kwietne, najwięcej mikropyłów akumuluje krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.), komosa biała (Chenopodium album L.), żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare L.), gdzie gatunki takie jak chaber drakiewnik (Centaurea scabiosa L.), żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare L.) i powój polny (Convolvulus arvensis L.) potrafią wychwytywać największe cząsteczki mikropyłów. Cechy roślin tj. włoski na liściach, wielkość liści czy ich wzrost nie miały wpływu na wychwytywanie mikropyłów przez rośliny. Ważną obserwacją dokonaną przez autorów jest fakt, że łąki wieloletnie o niskiej różnorodności gatunkowej roślin je tworzących, ale o dużej biomasie odznaczały się wysokim poziomem wychwytywania mikropyłów. Autorzy podkreślają, że biomasa i struktura całej łąki jako “zielonej infrastruktury” jest kluczową cechą łąk kwietnych w wychwytywaniu mikropyłów, czyli oczyszczaniu powietrza w mieście. Naturalne rozwiązania są bezcenne, szczególnie przy dużej ilości problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska, w tym zanieczyszczeń powietrza, z którymi spotykamy się w naszym kraju. To kolejny argument dla samorządów lokalnych, aby wysiewać łąki kwietne. Kluczowe są w nich łatwość zastosowania i niski koszt ich utrzymania.

Najważniejsze wnioski

Łąki kwietne akumulują mikropyły bardziej efektywnie od tradycyjnych trawników

Poziom akumulacji jest uzależniony od biomasy łąki i jej architektury

Morfologia roślin zielnych ma niewielki wpływ na akumulację mikropyłów

Cały artykuł można przeczytać w teście źródłowym: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721023810

Gotową mieszankę nasion roślin oczyszczających powietrze można kupić w naszym sklepie: