Łąki kwietne szkolą z pasów kwietnych w rolnictwie

Tym razem mieliśmy przyjemność odwiedzić ODR w Minikowie. W warsztatach teoretyczno-praktycznych nt. roli pasów kwietnych w rolnictwie wzięła udział liczna grupa rolników, doradców rolniczych, sadowników, pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu, a także uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu. Wydarzenie zorganizowaliśmy 3 listopada razem ze wspomnianym już Kujawsko-Pomorskim ODR w Minikowie oraz firmą BUNGE, która wsparła projekt w ramach swojego programu „Grunt to Równowaga – Program na rzecz Bioróżnorodności”. Prelegentami byli dr inż. Marcin Grabowski (Łąki kwietne) i dr Stanisław Świtek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). 

W trakcie warsztatów uczestnikom przybliżone aspekty teoretyczne (m.in. wybór gatunków roślin do mieszanki) i praktyczne związane  zakładaniem i pielęgnacją pasów kwietnych, a także znaczenie bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym. Uczestnicy mogli dowiedzieć się o tym, jakie są cele zakładania pasów kwietnych, a także kryteria dotyczące wyboru odpowiednich gatunków roślin ze względu na pełnione usługi ekosystemowe (m.in. zapylanie roślin, biologiczna ochrona przed szkodnikami, retencja wody). Ponadto przedstawiono technologię uprawy pasów kwietnych, zagadnienia związane z terminem wysiewu i przygotowaniem gleby dla pasów jednorocznych i wieloletnich. W przypadku wprowadzania infrastruktury ekologicznej, tj. pasów kwietnych, należy wziąć pod uwagę zarówno korzyści z ich płynące (zapylanie/biologiczna ochrona roślin) jak i ich ograniczenia (np. te związane z chwastami czy siedliskiem dla niepożądanych zwierząt, gryzoni). 

Finansowanie

Przedstawiona została także II wersja projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w zakresie interwencji “Wieloletnie Pasy Kwietne”, szczególności w zakresie potencjalnej wysokości dofinansowania i warunków, jakie zainteresowany rolnik powinien spełnić. Omówiono zagadnienia związane ze znaczeniem bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym i wykorzystywania walorów środowiskowych, ponieważ jest ona nie tylko ważna ze względu na ochronę przyrody, ale również pozwala zwiększać plony z korzyścią dla środowiska. Nie zabrakło głosu praktycznego. Z uczestnikami warsztatów swoimi spostrzeżeniami na temat jednorocznego pasa kwietnego podzielił się rolnik z województwa kujawsko-pomorskiego. Jako jedno z największych wyzwań dla takiej uprawy wskazał bardzo dobre przygotowanie gleby pod wysiew. Pomimo tegorocznej suszy i znacznego opóźnienia wschodów pasa kwietnego zaobserwował, że rośliny bardzo dobrze sobie poradziły z suszą, a pas ostatecznie funkcjonował do końca sezonu wegetacyjnego.

Chciałbyś wziąć udział w takim szkoleniu? Daj nam znać: pasy@kwietne.pl 

Pasy kwietne mogą być wartościowym narzędziem na rzecz ochrony środowiska, zmian klimatu i zrównoważonego rolnictwa.