Niepożądane rośliny na łące kwietnej

Jeśli pomimo dobrego przygotowania terenu na łące pojawią się rośliny niepożądane i jest ich zbyt dużo, mogą zagrozić wzrostowi kwiatów.

Z łąk jednorocznych takie rośliny należy wyłącznie usuwać ręcznie, pieląc. Jednoroczne kwiaty przeważnie nie tolerują koszenia. Łąki wieloletnie należy natomiast kosić, najlepiej na wysokości 10-15 cm nad ziemią. Dla roślin wieloletnich koszenie w pierwszym roku może być przeprowadzane nawet kilka razy w sezonie. Doprowadzi to do zaniku chwastów i umożliwi bujny wzrost w kolejnym roku. Jeśli na łące rosną gatunki jednoroczne i wieloletnie, to można skorzystać z obu sposobów. Jeśli powierzchnia łąki jest duża, a brak kwiatów w pierwszym roku nie jest kłopotem, to dla poprawy kondycji roślin wieloletnich zalecamy koszenie.

Jakich roślin unikać na łące kwietnej?

Chwastnica jednostronna

Echinochloa crus-galli

Chwastnica jednostronna to gatunek rośliny jednorocznej należący do rodziny wiechlinowatych. Na niżu jest jednym z najbardziej pospolitych chwastów w uprawach okopowych.

Preferuje gleby gliniaste, nieco wilgotne, żyzne i zasobne w azot i wapń.

Komosa biała

Chenopodium album L.

Zwana inaczej lebiodą. To gatunek rośliny jednorocznej, występującej pospolicie na terenie całej Polski. Kwitnie od czerwca do października, jest wiatropylna. Jedna roślina wytwarza około 3 tysiące nasion, ale czasami nawet 20 tysięcy. W glebie zachowują one zdolność kiełkowania przez 10-15 lat, a czasami nawet kilkaset lat.

Młode pędy i liści szarłatów są jadalne w stanie surowym (i bardzo zdrowe), starsze po ugotowaniu. Oczyszczone z plew nasiona mogą być wykorzystywane jako mąka.

Ostrożeń polny

Cirsium arvense L.

Gatunek rośliny wieloletniej, pospolitej na terenie całej Polski. Rośnie na wszystkich typach gleb, ale najchętniej na dobrze przewietrzanych, zasobnych w składniki pokarmowe, toleruje silnie zasolone gleby.

Perz właściwy

Elymus repens

Gatunek byliny należący do rodziny wiechlinowatych, bardzo pospolity na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Doskonale radzi sobie na wszystkich typach gleb uprawnych (z wyjątkiem skrajnie suchych gleb piaszczystych). Jest bardzo wytrzymały na niesprzyjające warunki środowiska i doskonale radzi sobie w konkurencji z innymi roślinami o wodę i światło.

Powój polny

Convolvulus arvensis L.

Gatunek byliny, pospolity na niżu i pogórzu. Rośnie na polach, przydrożach, terenach ruderalnych, nasypach. Występuje zarówno na glebach gliniastych, jak i na piaskach.Jest trudny do wytępienia. Nawet z bardzo małego fragmentu kłącza może wyrosnąć nowa roślina.

Szarłat szorstki

Amaranthus retroflexus

Gatunek jednoroczny, występuje pospolicie na terenie całej Polski. Roślina światłolubna i azotolubna. Preferuje gleby średnie i żyzne, raczej wilgotne. Najważniejsze w zwalczaniu tej rośliny jest zapobieganie wysiewaniu się nasion.

Młode pędy i liści szarłatów są jadalne w stanie surowym, starsze po ugotowaniu. Oczyszczone z plew nasiona mogą być wykorzystywane jako mąka.

Tasznik pospolity

Capsella bursa-pastoris (L.)

Gatunek rośliny należący do rodziny kapustowatych. Roślina jednoroczna lub dwuletnia. W Polsce występuje pospolicie na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Roślina światłolubna. Wysiewa się z nasion, trudno go wytępić zabiegami agrotechnicznymi, gdyż rozwój rośliny od wykiełkowania do wydania nasion trwa bardzo krótko.

Kwitnie przez cały sezon wegetacyjny – od marca aż do późnej jesieni, a nawet w zimie, gdy jest ciepła i bezśnieżna. Nasiona w glebie zachowują zdolność kiełkowania nawet do 35 lat. Kiełkują już przy temperaturze 2–5°C.

Tasznik jest rośliną leczniczą. Używa się do także jako składnik sałatek i dodatek do zup.

Tobołki polne

Thlaspi arvense

Gatunek rośliny należący do rodziny kapustowatych. Roślina jednoroczna lub dwuletnia. Kwitnie od kwietnia do września i jest samopylna. Nasiona mogą leżeć kilka lat w ziemi, nie tracąc zdolności kiełkowania. Jest rośliną wskaźnikową gleb zasadowych

Żółtlica drobnokwiatowa

Galinsoga parviflora Cav.

Gatunek roślin jednorocznych z rodziny astrowatych. Rośnie i rozwija się bardzo szybko, w krótkim czasie może więc zagłuszyć niektóre gatunki roślin uprawnych. Innych, większych i również szybko rosnących nie zagłusza, ale pobierając z gleby substancje pokarmowe i wodę stanowi dla nich konkurencję. Utrudnia zbiory roślin, a zacieniając glebę, ułatwia kiełkowanie chwastów. Łatwość ukorzeniania się łodyg w wilgotnej glebie powoduje, że jej wyrwane podczas plewienia, ale pozostawione na polu pędy mogą się znów ukorzenić i nadal rozwijać

Żółtlica jest rośliną jadalną. Jest wykorzystywana w ziołolecznictwie i kosmetykach.