PIELĘGNACJA ŁĄKI KWIETNEJ

Łąki kwietne wieloletnie są bardzo łatwe w utrzymaniu. W sprzyjających warunkach i przy odpowiednim doborze mieszanki wystarczy jedynie skosić teren raz lub dwa razy w roku. 

Jednak dla uzyskania i zachowania najlepszych efektów przez długi czas, warto pamiętać o kilku prostych zabiegach, które pomogą utrzymać łąkę w odpowiedniej kondycji. 

PODLEWANIE

Rośliny kwitnące charakteryzują się o wiele większą odpornością na suszę, niż powszechnie stosowane gatunki traw. Łąka kwietna potrafi przetrwać deficyty wody, które dla trawników są zabójcze. Podlewanie zaleca się dopiero w warunkach bardzo dużej suszy, gdy widzimy, że nasza łąka nie będzie w stanie przetrwać bez interwencji. 

W ofercie posiadamy mieszanki wyjątkowo odporne na suszę, jednak żadna łąka nie będzie w stanie wyrosnąć, jeżeli w momencie wschodów nasion nie zapewnimy dostatecznej ilości wody.

Jeżeli po wysianiu nasion gleba nie będzie utrzymywała odpowiedniej wilgotności, kiełkowanie może się opóźnić do momentu uzyskania sprzyjających warunków. W czasie kiełkowania należy zapewnić odpowiednią wilgotność podłoża przez około miesiąc od wysiewu. W przeciwnym razie młode siewki mogą zostać porażone przez suszę i umrzeć. 

KOSZENIE

Łąki jednoroczne

Jednoroczne łąki kwietne kosimy raz w roku, po przekwitnięciu kwiatów. Pokos należy zostawić na łące, żeby nasiona wysypały się do gleby. Aby rośliny zakwitły w kolejnym roku, teren należy przekopać, aby odtworzyć naturalny cykl pól uprawnych, skąd pochodzą kwiaty polne.

Łąki wieloletnie

Trwałe łąki wieloletnie kosimy zazwyczaj dwa razy w roku. Pierwsze koszenie należy wykonać w czerwcu lub lipcu, drugie w sierpniu bądź wrześniu. 

Jeśli na łące rosną także gatunki jednoroczne, to teren kosimy po ich przekwitnięciu. Zapewni to miejsce do wzrostu dla gatunków wieloletnich, które zakwitną w kolejnym sezonie.

Siano pozostawiamy na łące przez kilka dni, do wyschnięcia i osypania się nasion, które będą stanowiły bank nasion do rozwoju nowych roślin. Pozostawienie siana da też szansę owadom i innym organizmom zamieszkującym łąkę na opuszczenie roślin.

Do koszenia najlepiej użyć tradycyjnej kosy albo kosiarki listwowej. Koszenie wykonujemy na wysokości 8-10 cm. Koszenie na niższej wysokości może uszkodzić rozety liściowe roślin wieloletnich.

ROŚLINY NIEPOŻĄDANE

Nawet mimo najlepszego przygotowania podłoża na łące mogą pojawić się rośliny niepożądane. Jeśli będzie ich zbyt dużo, mogą zagrozić wzrostowi roślin kwitnących. 

Należy pamiętać, że łąki jednoroczne należy wyłącznie pielić ręcznie.

Łąki wieloletnie w przypadku dużego zachwaszczenia należy przyciąć na wysokości 10-15 cm nad ziemią. Dla roślin wieloletnich koszenie, jako walka z chwastami, w pierwszym roku może być przeprowadzane nawet kilka razy w sezonie. Doprowadzi to do zaniku chwastów i umożliwi bujny wzrost w kolejnym roku.

Więcej o roślinach niepożądanych na łące kwietnej piszemy tu: https://lakikwietne.pl/niepozadane-rosliny-na-lace-kwietnej/