Przydrożne łąki kwietne zwiększą bioróżnorodność Wielkiej Brytanii

Pobocza na Wyspach będą koszone jedynie dwa razy w roku. Nowe wytyczne dla drogowców zostały ogłoszone we wrześniu.

W ciągu ostatniego stulecia Zjednoczone Królestwo straciło 97% dzikich łąk. Od 1990 r. Różnorodność roślin na wyspach spadła o 20%. Nic więc dziwnego, że tamtejsze organizacje zajmujące się ochroną przyrody szukają nowych sposobów na odwrócenie tego alarmującego trendu.

Skupiono się na zielonych poboczach mierzącej 313 500 mil sieci drogowej kraju. Ich łączna powierzchnia jest większa od powierzchni Londynu, Manchesteru, Birmingham, Cardiff i Edynburga razem wziętych! Stawka jest więc duża.

Odpowiednio utrzymana zieleń przy drodze może być prawdziwą oazą bioróżnorodności. Przyrodnicy naliczyli tam 700 gatunków dzikich kwiatów, w tym 29 z 52 występujących na wyspach gatunków dzikich orchidei. Ponadto oczyszcza ona powietrze, wiąże CO2, pochłania nadmiar wody, jest środowiskiem dla cennych gatunków zapylaczy itp. – słowem, przynosi ogromne korzyści dla środowiska i ludzi.

Tymczasem np. zbyt częste koszenie nie służy wartościowym gatunkom roślin. Dlatego Brytyjska administracja dróg publicznych ostatnio opublikowała nowe wytyczne, które zakładają tylko dwa koszenia rocznie, zamiast dotychczasowych czterech. Ważna jest też wysokość koszenia. Roślinom kwietnym nie służy ani koszenie przy samej ziemi, ani pozostawienie bez koszenia.

5af9bac3f12d7_p

Eksperci są zgodni, że te praktyczne zmiany pozwolą lepiej rozwijać się
cennym przyrodniczo gatunkom. Oby również użytkownicy dróg dostrzegli przewagę bujnej, kolorowej zieleni nad monotonią równo przyciętego trawnika przy asfalcie.

Szczegóły w artykule: http://www.telegraph.co.uk