Przygotowanie terenu pod siew jesienny

Przygotowanie terenu pod siew jesienny to niezwykle ważna czynność. Czwarty kwartał roku to idealny czas na wysiew mieszanek. Łąka kwietna posiada wiele zalet oraz generuje oszczędności, warto zatem już dziś podjąć decyzję o jej posiadaniu. Mamy kilka bardzo przydatnych wskazówek do przygotowania terenu. Sposób przygotowania terenu pod łąkę w dużej mierze zależy od tego, jaka roślinność jest w danym miejscu. Celem przygotowania terenu pod łąkę wieloletnią jest stworzenie przestrzeni dla wzrostu nowych roślin z wysianych nasion.

Jesień to idealny czas na siew nasion łąki kwietnej.  

Kiedy rozpocząć przygotowanie terenu pod wysiew łąki

Najlepszym okresem jesiennym dla wysiewu łąk wieloletnich jest czas między wrześniem a listopadem. Mieszanki do wysiewu jesiennego powinny trafić do dobrze przygotowanej gleby. Jeśli mamy bardzo zwartą darń, a trawa rośnie bardzo intensywnie, najwłaściwsze będzie usunięcie wierzchniej warstwę gleby (ok. 5-10  cm), wraz z korzeniami i zmagazynowanym w glebie bankiem nasion. Po usunięciu darni teren należy przekopać. Jeśli roślinność nie jest zbyt obfita, a w darni są prześwity teren wystarczy zglebogryzować bądź uprawić. 

Dla najlepszego efektu pierwszy zabieg należy wykonać ok. 2-3 tygodnie przed planowanym wysiewem. Bezpośrednio przed siewem zabieg należy powtórzyć.

_____________________________________________________________________________________________________________

Ważne wskazówki!

  • nie nawozimy gleby, łąki lubią ubogie stanowiska
  • nie uzupełniamy ziemią nieznanego pochodzenia (mogą być tam nasiona roślin niepożądanych
  • nie używamy ziemi ogrodowej na bazie torfu

_____________________________________________________________________________________________________________

Przygotowanie terenu

Wybór metody zależy od oczekiwań i warunków. Im lepiej przygotowane stanowisko, tym większa kontrola nad efektem! Należy wybrać metodę, która będzie najlepiej odpowiadać potrzebom. Może to być skuteczne, ale pracochłonne zerwanie darni bądź też wymagającą czasu kilkukrotną uprawę. Metodą nieinwazyjną, jednak z niepewnym efektem jest wysiew w darń. Na małe przestrzenie nadaje się metoda no dig. Szczegóły każdej z nich poniżej:

ZERWANIE DARNI

Najbardziej pracochłonna metoda. Najlepiej zastosować ją kiedy łąka ma powstać w miejscu istniejącego trawnika o zwartej darni. Metoda zerwania darni umożliwi skuteczne oczyszczenie gleby, ponieważ wraz z darniną usuwamy także zmagazynowany w glebie bank nasion, z którego mogłyby odrastać rośliny niepożądane. Darń trzeba usunąć na głębokość 5-10 cm. Najlepiej do tej pracy użyć ostrego szpadla bądź wycinarki do darni. Następnie podłoże należy uprawić – można do tego użyć wideł bądź glebogryzarki. Kolejno teren trzeba wyrównać grabiami. Następnie można wysiewać nasiona. 

UPRAWA

To metoda dedykowana dla dużych powierzchni (tereny miejskie, tereny uprawne, nieużytki), dawnych rabat oraz grządkach warzywnych. Stanowisko pod wysiew nasion należy przekopać ręcznie widłami lub użyć sprzętu ogrodniczego (np. glebogryzarki). Kolejno teren trzeba oczyścić z korzeni i innych pozostałości roślin. Dalsza czynność to wyrównanie grabiami. Można wysiewć nasiona, niemniej dla najlepszego efektu bardzo wskazane jest pozostawienie stanowiska na 3-4 tygodnie. W tym czasie skiełkują rośliny, których nasiona mogły pozostać w glebie. Kiedy podłoże zaczyna się zielenić, należy wzruszyć wierzchnią warstwę gruntu grabiami, bądź maszynowo. Na spulchnione podłoże bez roślin niepożądanych, wysiewa się nasiona.

NO DIG

Metoda dla tych, którzy nie lubią kopać. To nowatorska metoda, która nie wymaga ingerencji w darń. Polega na odcięciu dostępu do światła dotychczasowej niskiej roślinności. To bardzo łatwy i skuteczny sposób przygotowania miejsca na łąkę, ale są potrzebne kartony i dodatkowa ziemia. Trawnik należy nisko skosić i przykryć 2-3 warstwami kartonów. Ważne by kartony nie zawierały plastiku ani nie były lakierowane oraz były ułożone dachówkowo — nachodząc na siebie. Po ułożeniu na ziemi kartony należy obficie podlać, a następnie przykryć grubszą warstwą ziemi. Tak przygotowane miejsce można obsiać nasionami. 

WYSIEW W DARŃ

Generalnie można, ale rzadko kiedy coś z tego wychodzi. Wsiew w darń to najmniej pracochłonna metoda, ale jednocześnie daje najmniejszą kontrolę nad wzrostem i składem gatunkowym łąki. Możemy podsiać np. istniejący trawnik, w tym celu należy jak najbardziej zniszczyć rośliny jednoliścienne i tym sposobem zrobić przestrzeń dla dzikich kwiatów. Najlepiej nada się do tego kultywacja albo intensywna wertykulacja terenu. Po tym zabiegu resztki roślin należy wygrabić. Na tak przygotowany teren wysiewamy nasiona, wałujemy i liczymy na szczęście.

Co dalej?

Następnym krokiem jest wysiew nasion. O tym jak dobrać mieszankę nasion dopasowaną do stanowiska i Twoich potrzeb, dowiesz się z kolejnego artykułu:

A tymczasem możesz skorzystać z naszych pewniaków. To uniwersalne mieszanki o szerokim spektrum gatunków, które sprawdzą się na glebach umiarkowanych. Ważne, żeby miejsce było słoneczne:

Czytaj więcej…