MPWiK | Warszawa

Warszawskie Wodociągi sieją łąki kwietne, oszczędzają pieniądze i chronią przyrodę.

Nasza kwietna współpraca z warszawskim Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęła się w 2020 roku. Dzięki prołąkowemu nastawieniu instytucji Warszawa zyskała duże tereny o powierzchni ponad 10 000m2, które wzbogacą lokalną bioróżnorodność.

Filtry

Na terenie Filtrów Warszawskich powstały dwie łąki o łącznej powierzchni 5 600m2. Pierwsza z nich została wysiana jesienią 2020 roku, a druga – jesienią 2021. Zastosowaliśmy dwie metody wzbogacenia gatunkowego runi. Pierwsza z nich to mało inwazyjna metoda podsiewu w istniejącą murawę przy pomocy siewnika talerzowego, który nacina darninę i umieszcza nasiona w powstałej szczelinie. Użyta mieszanka z dużym udziałem gatunków roślin charakteryzujących się intensywnym wzrostem m.in rośliny motylkowate. Druga metoda to pełna uprawa gruntu i wysiew nasion mieszanki różnych gatunków wieloletnich i jednorocznych.

Wieliszew

Łąka kwietna na terenie Zakładu Wodociągu Północnego w Wieliszewie o powierzchni 3 000m2 powstała jesienią 2020 roku metodą pełnej uprawy gruntu. To mieszanka rodzimych gatunków wieloletnich i jednorocznych z niewielkim dodatkiem ozdobnych gatunków jednorocznych dla lepszego efektu wizualnego w pierwszym roku. Zastosowano w niej gatunki tolerujące gleby piaszczyste charakteryzujące się deficytami wody.

Czajka

Obecnie pracujemy nad kolejną łąką o powierzchni 2 000m2, która powstaje na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków Czajka. Zastosowana mieszanka składa się z rodzimych gatunków wieloletnich i jednorocznych charakteryzujących ograniczonym wzrostem i tolerujących mocno przekształcone gleby. Podłoże na obsianym terenie jest przepuszczalne (przewaga piasku i gruzu) i ubogie w składniki pokarmowe. Dlatego, dla lepszego wzrostu, zostało ono wzbogacone kompostem miejskim. Na efekty trzeba będzie poczekać do wiosny 2022.