Warsztaty WAK w Gdańsku

Warsztaty WAK w Gdańsku to już kolejna edycja ważnych wydarzeń, które odbywają co roku dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu SAK. Podczas szkolenia z zakładania ogrodów biocenotycznych na terenie sali BHP przy Stoczni powstał ważny dla miejskiej przestrzeni teren. Dzięki stworzeniu miejsc bytowania dla dzikich zapylaczy oraz wysianiu łąki ruderalnej schronienie znajdzie tam wiele gatunków.

Warsztaty WAK w Gdańsku

Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu SAK, pod Patronatem Honorowym Ministra Klimatu i Środowiska oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC odbyła się pod tytułem ECOSYSTEM BASED DESIGN, czyli ekosystem jako podstawa projektowania krajobrazu zurbanizowanego. Karol Podyma wraz z Piotrem Zięcikiem oraz Kamilą Chomicz przeprowadzili warsztaty  “Łąki kwietne w ogrodach biocenotycznych”. Szczególnie istotna była część praktyczna zajęć, bowiem na tyłach sali BHP Stoczni Gdańskiej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zakładaniem ogrodów wspierających przyrodę.

Warsztaty WAK z ogrodem biocenotycznym

Miejsce, które powstało przy Stoczni Gdańskiej, wykorzystuje rozwiązania i założenia dla zieleni, w których w szerokim zakresie zadbano o poszanowanie praw i zasad, które przyroda kształtuje sama. Należy wymienić tu wzajemną zależność szaty roślinnej i siedliska, jej spontaniczny rozwój, powiązanie między florą a fauną.

O szczegółach mówił Karol Podyma:

Wspólnie z uczestnikami konferencji Współczesna Architektura Krajobrazu 2022 to mało przyjazne miejsce przekształciliśmy w tętniącą życiem strefę. Wprowadziliśmy pomoce gniazdowe dla dzikich zapylaczy, takie jak sandarium czy stosy kamieni przeznaczone dla trzmieli. Przestrzeń wzbogaciły kłody oraz gałęzie z martwych drzew. Będą służyły także małym ssakom, płazom i gadom. Dodatkowo posadziliśmy różne gatunki rodzimych gatunków krzewów. Cały teren obsialiśmy mieszanką ruderalną, która po raz pierwszy zostanie wykorzystana w przestrzeni miasta. Dodatkowo zgłębianie w ziemi zamieniliśmy w obiekt małej retencji, którego teren obsiewamy specjalistyczną kompozycją gatunków przeznaczonych do ogrodów deszczowych.

Zachęcamy do tworzenia miejskich ogrodów naturalistycznych. Dadzą szansę na obcowanie w sposób wyjątkowy z cyklami natury, życiem przyrody, które sama tworzy. Wykonanie ogrodu może być wspólnym działaniem mieszkańców, warsztatami dla pracowników czy uczniów. Ogrody mogą powstawać często z bezpłatnych i łatwo dostępnych materiałów takich jak żwir, łupek, piasek, glinę, głazy, stare cegły czy korzenie drzew. Nasza mieszanka łąki ruderalnej świetnie sprawdzi się do uzupełniania całej przestrzeni.

Zapraszamy do galerii:

Chcesz założyć ogród biocenotyczny?

Masz zamiar stworzyć przestrzeń wspierającą przyrodę? Zachęcamy do kontaktu. Doradzimy, jak przygotować projekt, które rozwiązania będą najlepsze dla danego terenu. Dobierzemy mieszanki nasion oraz wykonamy sandaria, wigwamy i gabiony, które wzbogacą przedsięwzięcie.