Centrum Logistyczne THG | Magnice

THG hala z logo

Łąki kwietne na terenie przemysłowym to ogromna oszczędność, wsparcie dla ginących zapylaczy i budowanie pozytywnego wizerunku firmy przyjaznej środowisku.

Termin siewu: jesień 2018

Mieszanka: Polskie kwiaty wieloletnie + Kwiaty polne jednoroczne

Po zakończeniu budowy hali magazynowej firmy THG w podwrocławskich Magnicach podjęto decyzję o obsianiu dzikimi kwiatami sąsiadującego z halami terenu o powierzchni 3 ha.

Decyzję o wysiewie łąki kwietnej zamiast tradycyjnej mieszanki trawnikowej motywowano chęcią ograniczenia zabiegów koszenia na tym terenie i stworzeniu bazy pokarmowej dla dzikich zapylaczy. Jest to pierwszy tak duży projekt na terenie centrum logistycznego w Polsce.

W 2019 roku zachwycała kwitnącymi jednorocznymi kwiatami polnymi, takimi jak mak polny, chaber bławatek, kąkol polny, rumian polny czy złocień polny. W kolejnych latach na łące dominować będą wieloletnie rodzime gatunki kwitnących roślin zielnych.

Szczególne podziękowania przy realizacji tego projektu należą się Panu Arturowi Torończukowi z firmy Bremer (generalny wykonawca budowy). To dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu łąkowych projekt został zrealizowany z korzyścią dla zarządcy terenu i przyrody.

IMG-2949-2
hala 3