Dotacje dla działkowców 2022

Dotacje dla działkowców, którzy działają w Rodzinnych Ogródkach Działkowych ruszyły i jest o co walczyć. Program wsparcia działkowców “Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” już działa i pierwsze RODy otrzymały fundusze. Zgodnie z założeniami programu, na który przeznaczono aż 50 mln zł, ma on przyczynić się do tworzenia nowych, bądź odnawiania istniejących zielonych miejsc, budowy zielonych dachów, zadań z zakresu gospodarowania wody opadowej oraz co ważne, tworzenia łąk kwietnych.

Ostatnie lata pokazały, jak ważny jest kontakt z naturą. Bezpieczeństwo i zdrowie to podstawowe wartości, o które należy dbać. Pandemiczna rzeczywistość przywróciła ogródkom działkowym ich powagę. Aby Rodzinne Ogródki Działkowe mogły w pełni wykorzystywać swój potencjał, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowali program, który pozwala na pozyskanie dotacji wpływającej na komfort korzystania z miejsc.

Dotacje dla działkowców – na co można otrzymać fundusze?

Dotacje już trafiły do pierwszych beneficjentów. Ogródki działkowe ROD „Jedność” w Katowicach, ROD „Wiśnia” oraz ROD “Zacisze” z Zabrza otrzymały po 100 000 zł. To kwota, która pozwoli na wykonanie wielu zadań związanych z użytkowaniem miejsc.

Jakie zatem prace warto umieścić w projekcie o dotację dla działkowców?

  • tworzenie oraz odbudowa zieleni, w tym roślin miododajnych i owocowych

• tworzenie zielonych ścian, ekranów i dachów,

• leczenia i umacniania starych drzew,

• naturalnego nawożenia,

• działania związane z retencją wody – zatrzymanie i zagospodarowanie deszczówki, w tym zakładanie oczek wodnych

• tworzenie miejsc wsparcia dla dzikich zapylaczy, w tym uli pszczelich

Wsparcie dla rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury, a także różnorodności biologicznej będzie kontynuowane w nowej perspektywie finansowej UE, do roku 2027 z możliwością wykorzystania otrzymanych funduszy do 2029 r. Niemniej warto pamiętać o tym, iż im wcześniej zajmiemy się przygotowaniem projektu, tym szybciej mamy możliwość otrzymania dotacji.

Łąki kwietne dla działkowców

Celem konkursu o dotację dla działkowców są zadania przyczyniające się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. Mowa tu o przeciwdziałaniu spadkowi różnorodności biologicznej,
poprawie jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska czy też zwiększenie wartości usług ekosystemów. Każde z tych zdań spełniają łąki kwietne. Połączenie dzikich roślin będących bazą pokarmową dla zapylaczy, wsparcie retencji to tylko niektóre aspekty wpływające na adaptację do zmian klimatu. Oprócz tego należy zaznaczyć wpływ roślin łąkowych na:

– retencję wód opadowych
– odporność na suszę,
– filtrowanie powietrza,
– izolację termiczną
– tłumienie hałasu
– zwiększanie różnorodności biologicznej
– wsparcie rodzimych gatunków
– wsparcie dla dzikich zapylaczy i małych zwierząt
– lepsze plony i mniej chemii w uprawach
– redukowanie w biomasie łąkowej 1,5 ton CO2 /ha

Dotacje dla działkowców to idealne rozwiązanie nie tylko na wzbogacenie przestrzeni ROD. To także realizacja zadań z założeń Europejskiego Zielonego Ładu na poprawę sytuacji miast.

Kto może składać wnioski o dotacje dla działkowców?

O fundusze na działania związane z rozwojem zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych w częściach wspólnych mogą ubiegać się zarejestrowane stowarzyszenia ogrodowe. Projekt powinien opiewać na kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł i nie większą niż 100 000 zł. Formularz wniosku można znaleźć na stronie www.gov.pl/arimr. Dokumenty o przyznanie grantu składa się do Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia ROD.

_____________________________________________________________________________________________________________

Nie wiesz, od czego zacząć przygotowując projekt łąki kwietnej? Z chęcią pomożemy. Jako firma zajmiemy się zakładaniem łąk od wielu lat. By łąki mogły być zakładane z sukcesem, należy poznać kilka ważnych zasad i wskazówek. Dobierzemy odpowiednie mieszanki nasion, podzielimy się wiedzą i doświadczeniem, zapewnimy opiekę merytoryczną oraz wsparcie na każdym etapie realizacji.

____________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy do kontaktu