Konferencja “Bioróżnorodność w rolnictwie”

14 października (czwartek) w godzinach 10:00-13:00 odbędzie się konferencja on-line pn. „Bioróżnorodność, jej znaczenie w rolnictwie” organizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Program konferencji:

  1. Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie. Promocja praktyki zakładania pasów kwietnych w rolnictwie w ramach II filaru WPR – przedstawiciele Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  2. Pasy kwietne – teoria i praktyka. Upowszechnianie wiedzy na temat praktycznego znaczenia pasów kwietnych w gospodarstwach rolnych. Wpływu pasów kwietnych na wzrost bioróżnorodności w gospodarstwie rolnym – Marcin Grabowski, Fundacja Kwietna.
  3. Znaczenie bioróżnorodności i wykorzystanie walorów środowiskowych w produkcji rolniczej. Zagadnienia dotyczące agroekologii, przedstawienie przykładów wykorzystania bioróżnorodności w rolnictwie – dr inż. Stanisław Świtek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Rejestracja

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Rejestracja na konferencję: https://kpodr.clickmeeting.com/597712421/register

Opiekę merytoryczną nad wydarzeniem sprawuje Natalia Czyżewska-Suchoń, tel. 723 692 570, e-mail: natalia.czyzewska-suchon@kpodr.pl