Kuehne+Nagel inwestuje w przyszłość – pierwszy e-book o łąkach kwietnych

Firma Kuehne+Nagel to przedsiębiorstwo, które istnieje od 1890 roku. Oferując szeroki wachlarz usług spedycyjnych oraz logistycznych, dba również o środowisko. Mamy przyjemność ogłosić, że właśnie powstał wspólny projekt. Pierwszy e-book o łąkach kwietnych, który trafił do pracowników firmy. Jest nam niezwykle miło móc wspierać przedsiębiorstwo w dążeniu do stworzenia lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń.

E-book o łąkach kwietnych trafił już do pierwszych odbiorców

Łąki kwietne to bezcenny skarb wspierający bioróżnorodności. Dlatego tworzenie terenów przyjaznych dla dzikiej przyrody na obszarach, które znajdują się przy magazynach czy firmach zamiast trawników, przynosi same korzyści. Firma Kuehne+Nagel prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz ochrony środowiska. Jednym z programów, które wdrożyła jest Net Zero Carbon zakładający redukcję pozostawianego śladu węglowego. Co ciekawe firma nie skupia się tylko na wewnętrznym działaniu, ale wspiera również klientów w wyborze bardziej zrównoważonych połączeń transportowych i środków transportu. Dodatkowym działaniem na rzecz ograniczenia emisji CO2 jest utworzenie łąki kwietnej oraz broszury informacyjnej w formie e-booka, którą dla Kuehne+Nagel wykonała nasza firma.

Zobacz pierwszy e-book o łąkach kwietnych

Dwa ważne projekty dla firmy Kuehne + Nagel

Łącząc naszą pasję, wiedzę oraz doświadczenie w tworzeniu łąk kwietnych z działaniami na rzecz zwiększania świadomości społecznej o konieczności wsparcia bioróżnorodności wspólnie z firmą Kuehne+Nagel wykonaliśmy niezwykle ważny projekt. Skupił się on na dwóch fundamentach. Pierwszym z nich jest wiedza, czyli stworzenie e-booka, który stanowi podstawę wiedzy o łąkach i korzyściach, jakie generują. Kolejnym krokiem było działanie. Firma nie poprzestała na propagowaniu rzetelnej wiedzy o dzikich kwiatach i ich oddziaływaniu na środowisko, ale wdrożyła bezpośrednie działanie. Wykonaliśmy na jednym z terenów należących do Kuehne+Nagel łąkę kwietną.

To doskonałe wsparcie dla niszczonej przez wiele czynników bioróżnorodności. Ograniczanie naturalnych siedlisk, wycinka drzew, przekształcanie obszarów pod uprawy, zanik coraz większej liczby gatunków fauny i flory wzmaga wzrost zawartości gazów cieplarnianych. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie idei siania łąk w każdej dostępnej przestrzeni, zastępując dzikimi kwiatami generujące koszty trawniki. Pozwalamy na przejęcie sterów przyrodzie.

Korzyści z posiadania łąk kwietnych na terenach firm

Dzięki tworzeniu łąk wspieramy dzikie zapylacze, odtwarzamy siedliska dzikiej przyrody, zwiększamy retencję wód opadowych, oczyszczamy wodę oraz glebę, zapobiegamy suszy. Rośliny łąkowe zmniejszają zanieczyszczenia powietrza, obniżają temperaturę. Poprzez koszenie maksymalnie dwa razy do roku oszczędzamy wydatki, dodatkowo łąka nie wymaga podlewania. I bardzo ważne: łąka sprawia, że czujemy się dobrze, przebywając w jej pobliżu.

Zalety, które zostały opisane w e-booku, można obserwować na powstałej łące. Forma elektroniczna wydanego poradnika ma dla nas bardzo duże znaczenie. Ograniczamy przede wszystkim koszty, które ponosi sama natura. Choć druk z pewnością ma swoje korzyści, cieszy nas, że to właśnie e-book o łąkach kwietnych trafił już do pierwszych odbiorców.

Pracownicy dzięki tej broszurze mogą z powodzeniem działać na rzecz przyrody, zwiększając wiedzę swoich kontrahentów oraz klientów, którzy również mogą tworzyć łąki kwietne, wspierając bioróżnorodność.

Mamy nadzieję, że wspólnie podjęte działania będą owocować bardzo obficie w przyszłości. A my już dziś zapraszamy na kolejny materiał, w którym będziemy mieć przyjemność przedstawić wykonaną łąkę kwietną, która powstała przy centrum logistycznym Kuehne+Nagel.