Mazowsze dla klimatu 2022 – wnioski o wsparcie

Samorząd województwa mazowieckiego ogłosił nabór do programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. To działania, dzięki którym gminy mogą pozyskać dofinansowanie działań na rzecz bioróżnorodności, retencjonowaniu wody czy też energooszczędnego oświetlenia. Warto rozważyć udział w programie, bowiem każdy pomysł wspomagający ekodziałania będzie z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Gminy mogą pozyskać środki na zielone działania. Nie tylko będą służyć przyrodzie, ale sprawią, że obiekty czy miejsca na danym terenie będą niezwykle wyróżniające. Nie można nie wspomnieć o zbawiennym wpływie łąk na bioróżnorodność, a fundusze, o które można się ubiegać, pozwolą na szeroko zakrojone działania.

Nawet 100 000 zł może wynieść pomoc Samorządu województwa mazowieckiego dla gmin, które zdecydują aplikować o wsparcie na działania walki ze skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych. O możliwość ubierania się o środki mogą starać się gminy z terenu województwa mazowieckiego. Każdy samorząd może złożyć tylko jeden wniosek. Jest o co walczyć, bowiem do zdobycia jest kwota do 100 000 zł w zależności od projektu.

Na co można uzyskać dofinansowanie z programu Mazowsze dla klimatu 2022?

Gminy, które chcą wziąć udział mają szereg możliwość. O dotacje można starać się w zakresie:

  • infrastruktury, która poprawia bioróżnorodność biologiczną. Tu mamy szereg pomysłów. Błękitno-zielona infrastruktura to między innymi zielone przystanki, zielone dachy, czy zielone fasady i ściany. Bioróżnorodność to także pasy kwietne oraz łąki, które mogą głównym założeniem projektu, bądź częścią większej całości.
  • Retencjonowania wody deszczowej — stawy i rowy retencyjne, ogrody deszczowe w pojemnikach, nawierzchnie przepuszczalne
  • montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie gmin

Jaką kwotę można pozyskać na projekty?

Wsparcie do projektów, o które będą wnioskować gminy, nie powinno przekroczyć kwoty 100 000 zł i jest to 50 procent kosztów kwalifikowanych pomysłów. Fundusze trafią do gmin po zrealizowaniu oraz rozliczeniu projektów.

Gdzie i do kiedy można składać wnioski?

Program trwa do 28 lutego br. Wnioski można składać tylko poprzez platformę ePUAP. Regulamin dostępny jest na stronie. W sprawie dodatkowych pytań można kontaktować się z Departamentem Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub mailowo miwazk.mazowsze@mazovia.pl pamiętając, aby w tytule wiadomości wpisywać nazwę gminy.