Farmy fotowoltaiczne ze wsparciem łąki

Łąka kwietna na terenie farmy fotowltaicznej.

Farmy fotowoltaiczne, na których zamiast wymagających trawników znajdziemy łąki kwietne to nie tylko bardzo dobre rozwiązanie ekonomiczne dla farm, ale i konieczność, która będzie generować szereg dodatkowych korzyści. Parki słoneczne mogą być znakomitym sposobem na wspomaganie działań na rzecz zwiększenia populacji dzikich zapylaczy, wsparcie bioróżnorodności i podtrzymywanie stabilności ekosystemów.

Farmy fotowoltaiczne na pomoc bioróżnorodności

Degradacja gleby, zmiany klimatu i wyniszczające działania człowieka są potężnym problemem naszych czasów. Populacja owadów zapylających spada każdego roku od 1 do 2 procent. Zarządcy terenów parków fotowoltaicznych powinni stawiać na włączenie ulepszeń służących rozwojowi, eksploatacji oraz konserwacji farm. Łąki kwietne na farmach fotowoltaicznych mogą stać rozwiązaniem dla farm. Odgrywają również rolę w realnym wsparciu upraw owocowo-warzywnych znajdujących się w pobliżu tych inwestycji. Połączenie farm i łąk może stać się zwycięstwem energetyczno – ekonomiczno – ekosystemowym. W rezultacie zestawienia tych dwóch przedsięwzięć, czyli farm generujących energię odnawialną i łąk wspierających bioróżnorodność uzyskujemy nowy termin: łąki fotowoltaiczne.

Jak parki powinny wspierać ekosystem?

Tereny przeznaczane na farmy fotowoltaiczne wymagają odpowiedniego terenu. Są to kilku lub kilkudziesięciu hektarowe obszary najczęściej na terenach rolnych. Te z kolei są naturalnym siedliskiem bytowania dla bardzo wielu gatunków zapylaczy, innych owadów oraz małych zwierząt. Budowa parku z panelami pozbawia miejsca do bytowania ogromnej liczbie mieszkańców tych terenów. Jest na to odpowiedź. Naukowcy z Uniwersytetu Lancaster prowadzą badania wykazujące, że parki słoneczne mogą być wykorzystywane jako narzędzie ochrony w celu wspierania i zwiększania populacji różnych zapylaczy. Warunkiem jest zarządzanie tymi terenami w sposób zapewniający zasoby do bytowania, takie jak dzikie kwiaty. Jeśli zamiast trawy pod panelami zastosuje się rośliny łąkowe, można zwiększyć populację dzikich zapylaczy czy ptaków.

Połączenie parków fotowoltaicznych z dziką roślinnością łąk to działanie przynoszące ogrom korzyści. Wiele z nich, biorąc pod uwagę zanikającą w zastraszającym tempie bioróżnorodność, jest bezcennych. Brytyjskie badania wykazały także bardzo dobre rezultaty, które osiągnięto w połączeniu łąk kwietnych na farmach fotowoltaicznych i okolicznych upraw rolnych.

Ważne cele łąk fotowoltaicznych

Argumenty za tworzeniem łąk przy inwestycjach farm fotowoltaicznych można podzielić na kilka ważnych obszarów. Dziś, korzystając z dostępnych badań, z powodzeniem możemy podsumować te mierzalne zalety.

Obrazek opisujący korzyści dla środowiska dla farm fotowoltaicznych/

Korzyści dla środowiska:

  • półcień pod instalacjami opóźnia kwitnienie wybranych gatunków, dzięki czemu później wytwarzają nektar i pyłek, którymi zapylacze mogą żywić się również podczas gorących i suchych miesięcy.
  • cień, który zapewniają panele sprzyja większej różnorodności owadów zapylających oraz innych mieszkańców łąk
  • różnorodność biologiczna – łąki kwietne to prawdziwe rezerwuary bioróżnorodności. Są miejscem życia kilkudziesięciu gatunków małej fauny, w tym cennych zapylaczy.
  • retencja wód opadowych – głębokie systemy korzeniowe roślin zielnych odprowadzają i zatrzymują w glebie wodę i pozwalają przetrwać okresy suszy.
  • ochrona przed pustynnieniem – wyższa roślinność chroni przed erozją wietrzną i parowaniem wody.
  • fitoremediacja – rośliny mogą mieć oczyszczać glebę z zanieczyszczeń – pozostałości środków ochrony roślin i innych antropogenicznych skażeń.
  • redukcja śladu węglowego i CO2
  • zwiększenie skali rolnictwa ekologicznego i elementów krajobrazu charakteryzujących się bogatą różnorodnością biologiczną na gruntach rolnych

Korzyści dla celów społecznych i zarządczych

Coraz większa świadomość społeczna znajduje odbicie w działaniach firm. Łąki kwietne, które znajdą się na terenach farm fotowoltaicznych, już podczas procesu planowania będą wpływać na cele odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. Tworząc park i biorąc pod uwagę wielkość przedsięwzięcia, łąki będą generować potężne korzyści dla ekosystemów, w szczególności dzikich zapylaczy, unikamy zjawiska greenwashingu oraz beewashingu.

Łąki na terenach farm to w prostym ujęciu budowanie pozytywnej percepcji społecznej poprzez działania na rzecz środowiska naturalnego.

Oszczędność, którą generują łąki kwietne

Aspekt finansowy jest potężnym argumentem w wyborze kierunku inwestycji. Ze względu na ograniczoną pielęgnację i minimalne koszty utrzymania wieloletnia łąka kwietna to rozwiązanie, które sprawdzi się przede wszystkim na dużych powierzchniach, czyli farmach fotowoltaicznych. Znamy o wiele więcej korzyści, które generują łąki kwietne w szczególnym ujęciu inwestorów.

Zasoby parków słonecznych potencjałem dla ekosystemu

Rozległe tereny farm fotowoltaicznych powinny stać się nie tylko celem pozyskania energii niskoemisyjnej, ale stanowić obszar generowania korzyści ekosystemowych. Potencjał, jaki znajduje się w parkach w zakresie wsparcia usług zapylania dla ginących w zastraszającym tempie gatunków dzikich owadów, powinien być natychmiast wykorzystywany. Zrozumienie możliwości farm fotowoltaicznych w odniesieniu do ulepszeń środowiskowych może być dużym krokiem do ratunku naszej przyszłości.

Nasi eksperci wesprą na każdym etapie inwestycji. Zachęcamy do kontaktu, posiadamy wiedzę, doświadczenie oraz unikalne mieszanki sporządzone specjalnie dla inwestycji łąk fotowoltaicznych. Zajmiemy się nie tylko profesjonalnym przygotowaniem gruntu, ale i pielęgnacją terenu.

Skontaktuj się z nami

Od nas możesz dowiedzieć się jak utworzyć łąkę kwietną przy inwestycji farmy fotowoltaicznej, skonsultujesz gotowy projekt, a także zamówisz autorską mieszankę nasion ściśle dopasowaną do warunków i możliwości budżetowych.

Jeśli chcesz założyć łąkę na obszarze farmy fotowoltaicznej, zostaw nam kontakt do siebie.