Łąki kwietne w Łodzi — dziesięć energetycznych miejsc

fot. Urząd Miasta Łodzi

W kwietniu zeszłego roku zrealizowaliśmy wspólnie z Giardini projekt, dzięki któremu powstały łąki kwietne w Łodzi. Mieszkańcy zyskali 10 nowych kwietnych przestrzeni na terenie całego miasta. To ponad 7 000 metrów kwadratowych pięknych kwiatów, które nie tylko cieszą oczy łodzian, ale pełnią ważne funkcje ekologiczne. Połowa z tych łąk powstała jako projekt społeczny przy czynnym udziale Urzędu Miasta Łodzi. 

Łąki kwietne opanowały Łódź

Łąki zostały wysiane w 10 lokalizacjach, m.in. w łódzkim ZOO, w Parku Podolskim, w pobliżu łódzkiej ASP oraz w Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, znanej wśród łodzian jako Manhattan. Pięć z nich powstało przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, a szczegóły skoordynowane zostały przez Departament Ekologii i Klimatu. To projekt społeczny, którego założeniem jest promocja idei kwietnych terenów w miastach. W ramach projektu zostały wysiane zarówno łąki jednoroczne, wieloletnie, ozdobne jak i rodzime. Miasto planuje stworzenie przy nich ścieżki edukacyjnej, powstała także mapa łąk. Finalnie zostanie przygotowana gra miejska. 

fot. Urząd Miasta Łodzi

To bardzo ważne, żeby tworzyć w miastach tego typu miejsca i edukować mieszkańców. Od wielu lat można zaobserwować spadającą populację owadów zapylających, zmniejsza się też bioróżnorodność, co pociąga za sobą całą lawinę niekorzystnych zmian w środowisku. Wysiewanie różnych gatunków roślin kwitnących nie tylko daje atrakcyjnie wyglądające, pięknie pachnące miejsca mieszkańcom miast ale zapewnia pożywienie i schronienie dla pożytecznej entomofauny m.in. dla zapylaczy, takich jak pszczoły samotnice, motyle, trzmiele, a także dla ptaków i małych ssaków. 

fot. Urząd Miasta Łodzi

Projekt we współpracy z firmą Giardini

Łódzkie łąki to kolejny projekt, który nie powstałby, gdyby nie współpraca partnerska. Firma Giardini zapewniła sprzęt oraz przygotowała teren pod wysiew. Łąki kwietne z kolei zapewniły mieszanki nasion, które zostały skomponowane specjalnie z myślą o łódzkich lokalizacjach:

  • Park Źródeł Olechówki: mieszanka “Na suche miejsca”. Mieszanka dedykowana specjalnie do obsiewania bardziej suchych gleb, gdzie można oczekiwać okresowych deficytów wody. Mieszanka jest w większości skomponowana z wieloletnich gatunków, które zakwitną głównie w kolejnych latach od wysiewu. Towarzyszą im różnorodne gatunki jednoroczne, które zapewnią piękne kwitnienie w roku wysiewu.
  • Park Podolski, łódzki Manhattan, Stawy Jana: mieszanka “Kwiaty i zioła”. Kompozycja stworzona z kilkudziesięciu gatunków roślin rodzimego i obcego pochodzenia. Dzięki zastosowaniu roślin o różnych wymaganiach glebowych i klimatycznych mieszanka zapewni efekt kolorowej łąki kwietnej na wiele lat. Dobrze sprawdzi się jako mieszanka dla początkujących łąkarzy. Mieszanka jest w większości skomponowana z wieloletnich gatunków, które zakwitną głównie w kolejnych latach od wysiewu. Towarzyszą im różnorodne gatunki jednoroczne, które zapewnią piękne kwitnienie w roku wysiewu.
  • Skwer Jagiełły: mieszanka “Miejska”. Mieszanka do miast. Składa się z rodzimych jednorocznych i wieloletnich gatunków przystosowanych do trudnych warunków miejskich. Dzięki głębokim i rozbudowanym systemom korzeniowym roślin łąka miejska jest odporna na suszę i jednocześnie zapewnia dobrą retencję wód opadowych. Zróżnicowane części nadziemne wyselekcjonowanych gatunków pomagają oczyszczać powietrze z pyłów komunikacyjnych.
  • Zieleniec przy Akademii Sztuk Pięknych, ZOO: mieszanka “Multum kwiatów”. Dzięki bogatej kompozycji wielu atrakcyjnych wizualnie jednorocznych gatunków mieszanka świetnie sprawdza się jako ozdobna kompozycja. Selekcja atrakcyjnych roślin z całego świata zapewnia niepowtarzalny efekt.
  • Stawy Stefańskiego: mieszanka “Tradycyjna polska”. Kompozycja różnych gatunków dzikich kwiatów – trwałych rodzimych roślin wieloletnich związanych z łąkami kośnymi oraz dodatku jednorocznych kwiatów polnych, które zapewniają szybkie kwitnienie. Wygląd łąki zmienia się z biegiem lat, a jej utrzymanie ogranicza się jedynie do sporadycznego koszenia.
grafika Urząd Miasta Łodzi