Miejskie łąki kwietne | Mielec

Miejska łąka kwietna zagościła w Mielcu. 21 marca, w pierwszy dzień wiosny i dzień wagarowicza, założyliśmy wraz z młodzieżą szkolną i samorządowcami pierwszą łąkę w centrum Mielca! Wysiew nasion na 300m2 łąki kwietnej był zwieńczeniem prowadzonych przez Karola Podymę i Mikołaja Siemaszko warsztatów z zakładania łąk kwietnych.

Podczas poniedziałkowego wydarzenia zgromadzona młodzież i samorządowcy dowiedzieli się, jak zakłada się łąki kwietne, jak duże znaczenie i jakie funkcje mają one w miejskim ekosystemie oraz jak należy pielęgnować łąki kwietne. Ziemia została przygotowana poprzez dwukrotną uprawę — jesienią i wiosną. Mieszanka nasion jest mieszanką autorską na tereny słoneczne i półcieniste.

Młodzieży i samorządowcom z Mielca dziękujemy za miło spędzony czas na robieniu tego, co najbardziej lubimy – sianiu łąk kwietnych i edukowaniu!

Jeśli chcecie, abyśmy w Waszej miejscowości lub firmie przeprowadzili warsztaty z zakładania łąk kwietnych, to zapraszamy do kontaktu. Nasiona są gotowe do siania, a nasi eksperci do edukowania.