Pasy kwietne w rolnictwie — warsztaty

3 listopada 2021 r., Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Zapraszamy serdecznie do udziału w warsztatach pt. Pasy kwietne w rolnictwie.

Organizatorami wydarzenia są Łąki Kwietne i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Patronem wydarzenia jest Bunge Polska, właściciel marki ZT Kruszwica i inicjator programu Grunt to równowaga.

Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z zakładaniem pasów kwietnych, m.in. wybór odpowiednich gatunków roślin do mieszanki, przygotowanie gleby, pielęgnacja po wysiewie, usługi ekosystemowe pasów i znaczenie bioróżnorodności w rolnictwie w świetle najnowszych badań naukowych.

Pasy kwietne stanowią środowisko życia wielu pożytecznych organizmów, m.in. wrogów naturalnych szkodników upraw, owadów zapylających, ale również mogą pełnić wiele innych funkcji ekosystemowe (np. związanych z retencją wody w krajobrazie).

W imieniu organizatorów i partnerów zapraszamy serdecznie do udziału w warsztatach.

PROGRAM

9.30-10.00 – Rejestracja uczestników

10.00-10.10 – Przywitanie uczestników warsztatów (dyrektor KPODR w Minikowie)

10.10-10.50 – Pasy kwietne — teoria i praktyka (dr inż. Marcin Grabowski, Łąki kwietne)

10.50-11.00 – Przerwa kawowa

11.00-11.10 – Pytania i dyskusja

11.10-11.40 – Badania naukowe a pasy kwietne (dr inż. Marcin Grabowski, Łąki Kwietne)

11.40-11.50 – Pytania i dyskusja

11.50-12.00 – Przerwa kawowa

12.00-13.20 – Znaczenie bioróżnorodności i wykorzystanie walorów środowiskowych w produkcji rolniczej (dr inż. Stanisław Świtek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

13.20-13.30 – Pytania i dyskusja

13.30-14.30 – Lunch

14.30-14.40 Doświadczenia praktyka w zakresie uprawy pasów kwietnych (rolnik z województwa kujawsko-pomorskiego)

14.40 – 15.00 Dyskusja — zalety i ograniczenia pasów kwietnych (moderatorzy: dr inż. Marcin Grabowski i dr inż. Stanisław Świtek)